Obchodní podmínky

[headline_arial_extra_large_centered color=”#0E0354″]Všeobecné obchodní podmínky[/headline_arial_extra_large_centered]

[divider_bar_wide]divider [/divider_bar_wide]

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují vztah mezi Radkem Líbalem, jako fyzickou osobou IČ: 15 313 441 (dále jen prodávající) a mezi fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující), která od prodávajícího kupuje výukový program „Opravdová důvěra.“
 2. Pro zakoupení produktu je nutné, aby kupující byl starší 18 let a seznámil se s těmito obchodními podmínkami.
 3. Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy je platba připsána na účet prodávajícího.
 4. Na základě objednání a zaplacení obdrží kupující tréninkový program „Opravdová důvěra“.
 5. Tréninkový a výukový program „Opravdová důvěra“ obsahuje 4 kapitoly.  Každá kapitola se skládá z jednoho e-booku a jednoho tréninkového videa. Dohromady tedy kupující obdrží 4 e-booky a  4 tréninková videa.
 6. E-book k 1. kapitole kupující obdrží po zaplacení produktu. Po 7 dnech mu bude uvolněn přístup k tréninkovému videu k první kapitole a po dalších 7 dnech se bude automaticky uvolňovat přístup k střídavě napřed k e-booku a poté k videu v dalších kapitolách.  Program bude tedy postupně uvolňován po dobu sedmi týdnů.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není žádným způsobem zodpovědný za správnou aplikaci tréninkových metod uvedených ve výukovém programu a jakoukoliv případnou újmu, která by mohla kupujícímu vzniknout.
 8. Kupující bere na vědomí, že program obsahuje návod, jak lze dosáhnout výsledků popsaných a ukázaných ve výukovém programu. Prodávající ale negarantuje, že kupující musí těchto výsledků dosáhnout.
 9. Kupující má právo zakoupený výukový program „Opravdová důvěra“ reklamovat a to do 30 dnů od zakoupení, pokud s ním nebude spokojen nebo nesplní jeho očekávání. Reklamaci je nutné uplatnit na e-mailovou adresu prodávajícího. Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny výhradně převodem na jeho účet. Číslo účtu, na který má být kupní cena vrácena, je nutné uvést v reklamačním e-mailu.
 10. Kupující bere na vědomí, že výukový program může používat on a jeho nejbližší rodina.  Přístup k programu je monitorován a bude-li program s daným uživatelským jménem otevírán z více než 5 zařízení bude danému uživateli přístup zablokován a nemá žádný nárok na vrácení kupní ceny.  Program tedy může používat jak na svém počítači, notebooku, tabletu či telefonu, ale nemůže ho dále šířit.
 11. Kupující bere na vědomí, že program může propagovat, ne však dále šířit. Příprava programu trvala mnoho měsíců, obsahuje know-how a tréninkové postupy získávané mnoho let.
 12. Kupující prohlašuje, že do programu „Opravdová důvěra“ investuje na základě svého vlastního rozhodnutí a svobodné vůle.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2013

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *